Beijing

Shanghai

Nanjing

Guangzhou

Jiangmen

Hong Kong


AreaCityPhoneFaxEmail
Northern China Beijing +86 10 6447 6011 +86 10 6447 6010 bjoffice@ongear.com.hk
Eastern China Shanghai +86 21 6380 3145 +86 21 6380 3681 shoffice@ongear.com.hk
Eastern China Nanjing +86 25 8375 2618 +86 25 8375 2698 sales@ansenchina.com
Southern China Guangzhou +86 20 8430 5782 +86 20 8430 5780 gzoffice@ongear.com.hk
Southern China Jiangmen +86 750 386 6750 +86 750 386 6760 gdoffice@ongear.com.hk
Hong Kong Hong Kong +852 2690 3320 +852 2690 2326 emp@ongear.com.hk

Enquiry


点击这里给我发消息
点击这里给我发消息